Home >> News & Events
News & Events
Jiangxi Vocational Technical College of Industry Trade Add: No.699,Jiayan Road, Hongjiaozhou, Nanchang, Jiangxi,
China Postal Code: 330038. Tel:0791-83777828/83777800